• 19 až 25. leden 2016 v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

    19 až 25. leden 2016 v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

    SYPÁNÍ MANDALY ČENREZIGA

Poděkování

 

Sypání mandaly v Českých Budějovicích a víkend v Jihlavě proběhly velmi úspěšně. To by nebylo možné, kdyby se na akcích nepodíleli dobrovolníci, kteří stejně jako členové spolku pomáhali v rámci volného času a zdarma. 

Proto bychom chtěli ze srdce poděkovat následujícím přátelům:

 Janě K. - za podporu a starostlivost o lámy

Monice L.- za podporu při sypání mandaly v Č.Budějovicích

Jiřímu J. - za podporu při sypání mandaly v Č.Budějovicích

Jitce K. - za podporu při sypání mandaly v Č.Budějovicích

Pavlovi P. - za podporu při sypání mandaly v Č.Budějovicích a za podporu při návštěvě lámů v Jihlavě

Martinovi K. - za podporu při sypání mandaly v Č.Budějovicích

Haně P. - za podporu při sypání mandaly v Č.Budějovicích

Radkovi G. - za podporu při sypání mandaly v Č.Budějovicích

Markovi P. - za podporu při sypání mandaly v Č.Budějovicích

Ivě P. - za podporu při návštěvě lámů v Jihlavě

Michalovi Š - za podporu při návštěvě lámů v Jihlavě

firmě WebSite21 - za přípravu a správu webových stránek