• 19 až 25. leden 2016 v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

    19 až 25. leden 2016 v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

    SYPÁNÍ MANDALY ČENREZIGA

Púdža a její zásluhy

Púdža

Lidé v tradičních buddhistických kulturách se spoléhají na modlitby lámů, mnichů a mnišek po celá staletí. Tito praktikující duchovní cesty „na plný úvazek“ se učí rozvíjet hlubokou moudrost a nezměrný soucit, které zvyšují účinnost jejich modliteb. Navíc posvátné rituály vznikly skrze požehnání vysoce realizovaných mistrů, aby generovaly nezměrné množství zásluh – jak pro ty, kdo je provádějí, tak pro ty, kdo o ně žádají.

Rituální praxe – púdži – jsou krásné a mocné. Při jejich provádění se do nich zapojují tělo, řeč i mysl praktikujících. Modlitby a púdži obsahují recitace posvátných textů – súter, pronášení manter, melodické zpěvy, tělesné mudry a vizualizace Buddhů, Bódhisattvů a jiných posvátných symbolů. Všechny tyto metody vytvářejí velké množství zásluh a pozitivních otisků v myslích bytostí. Zásluhy jsou to, co podle Buddhova učení určuje podmínky pro dobré zdraví, dlouhý život, štěstí, světské úspěchy nebo příznivé znovuzrození.

Obyvatelé tradičně buddhistikých zemích, kteří potřebují nějakou formu pomoci nebo podpory, požádají lámy o modlitbu nebo púdžu. Lze požádat o modlitby za uzdravení, dlouhý život, prosperitu, podporu zemřelých v bardu, atd. Lámové a mnišky s mnichy tradičně nežádají peníze za modlitby, učení a rituály. Lámové, mnišky a mniši provádějí rituální praxe za lidi, aniž by žádali něco na oplátku, a na závěr těchto aktivit vždy věnují zásluhy vzniklé rituálem ve prospěch druhých.

Významné také je, že buddhističtí laici velkoryse podporují lámy a kláštery, aby mohli dále generovat pozitivní mentální prostředí a duchovní požehnání pro nejbližší či vzdálenější okolí, tak pro celou Zemi. Tito laici jsou si zároveň vědomi toho, že dávání darů duchovním osobám přináší veliké zásluhy; tudíž kromě požehnání z rituálů získávají zároveň zásluhy z darů. Toto významné karmické spojení pak prospívá nejen v tomto životě, ale může silně pomoci bytosti i v období jejího odchodu z tohoto světa a průchodu bardem do nového zrození.

Co jsou to zásluhy?

Zásluhy jsou koncept buddhismu a hinduismu. Zásluhy se hromadí v důsledku dobrých skutků, činů, myšlenek – a jejich efekt se přenáší po celou dobu života a v následných inkarnacích. Tyto zásluhy přispívají i ke kultivaci či ke zdokonalování) člověka a k duchovnímu osvobození. Zásluhy lze i darovat – například též bytostem, které již zemřely.

Buddhovo učení identifikuje tři základy zásluh:

  1. dávání / štědrost;

  2. ctnosti / etické jednání;

  3. kultivaci mysli / následování pokynů Dharmy.

Z toho lidé na Východě vycházejí, a proto se častým dáváním darů snaží velmi jednoduchým způsobem získávat dobrou karmu – přesně podle motta „obdarovaný je dávajícím“.