• 19 až 25. leden 2016 v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

    19 až 25. leden 2016 v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

    SYPÁNÍ MANDALY ČENREZIGA

Písková mandala

1000 armMandala je duchovní symbol a rituální objekt východních duchovních směrů.

V tibetském tantrickém buddhismu je písková mandala dvojdimenzionálním zobrazením Buddhy nebo jidamu (meditačního božstva), i jeho paláce s doprovodem. Každý dekorativní prvek mandaly symbolizuje osvícenou aktivitu, moudrost či aspekt učení Dharmy. Současně je zobrazením dokonale osvícené mysli, jež je potenciálem každé cítící bytosti.

Mistři tibetského buddhismu ji používají pro zasvěcení žáka do konkrétní duchovní a meditační praxe. Při několikadenních rituálech předává duchovní učitel instrukce a metody, přičemž jednou z metod je i meditace a vizualizace mandaly.

Sypání mandaly může být rovněž darem, jenž předává požehnání spojené s moudrostí, soucitem a blažeností. To byl případ první mandaly sypané u nás v Praze roku 1990, kterou nechal vytvořit Jeho Svatost Dalajláma coby dar pro tehdejší Československo.

Na mandalu se lze dívat jako na umělecké dílo či na duchovní symbol, který může naplnit člověka povznášejícími zážitky.

Pro následovníky tibetského buddhismu je živým ztělesněním jidamu – dokonale osvíceného aspektu Buddhy, a zároveň projevem vlastní, doposud plně neprojevené, dokonalé přirozenosti mysli.

Mandala zobrazuje jak spjatost všech jevů se vznikem, trváním a zánikem, tak i poučku mahájánové Sútry Srdce – „forma je prázdnota a prázdnota je forma“.

Podle buddhistických textů vyzařuje rituální a symbolická mandala vytvořená z písku pozitivní energii do okolí a předává nezměrné požehnání bytostem, jež ji mohou spatřit.

Také rozpuštění mandaly je formou požehnání, ať pro poučení, že vnější tvary nejsou odděleny od stavu bez-tvaru, nebo tím, že barevný písek vsypaný do tekoucí vody harmonizuje přírodu, Matku Zemi, vesmír či Universum.