• 19 až 25. leden 2016 v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

    19 až 25. leden 2016 v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

    SYPÁNÍ MANDALY ČENREZIGA

Púdža a její zásluhy

Púdža

Lidé v tradičních buddhistických kulturách se spoléhají na modlitby lámů, mnichů a mnišek po celá staletí. Tito praktikující duchovní cesty „na plný úvazek“ se učí rozvíjet hlubokou moudrost a nezměrný soucit, které zvyšují účinnost jejich modliteb. Navíc posvátné rituály vznikly skrze požehnání vysoce realizovaných mistrů, aby generovaly nezměrné množství zásluh – jak pro ty, kdo je provádějí, tak pro ty, kdo o ně žádají.

Pokračovat ve čtení

Písková mandala

1000 armMandala je duchovní symbol a rituální objekt východních duchovních směrů.

V tibetském tantrickém buddhismu je písková mandala dvojdimenzionálním zobrazením Buddhy nebo jidamu (meditačního božstva), i jeho paláce s doprovodem. Každý dekorativní prvek mandaly symbolizuje osvícenou aktivitu, moudrost či aspekt učení Dharmy. Současně je zobrazením dokonale osvícené mysli, jež je potenciálem každé cítící bytosti.

Pokračovat ve čtení

Čenrezig

cenrezig 1Čenrezig (tib., v sanskrtu Avalókitéšvara) je ztělesnění soucitu a laskavosti všech Buddhů.

Podle mahájány je chápán jako jeden z nejvyšších bódhisatvů, z pohledu tantry jako plně osvícený Buddha.

Podle tradice přijal Čenrezig slib osvobodit všechny cítící bytosti z utrpení samsárické existence a dopomoci jim k dosažení dokonalého osvícení.

Pokračovat ve čtení

Bílá Tára

bila tara 1Bílá Tára je ženský aspekt Buddhy, míruplné božstvo projevující se mateřským soucitem, ale které je zároveň velmi mocné. Ze všech 21 emanací Táry je Bílá Tára nejblíže propojená se soucitnou přirozeností Čenreziga (Avalókitéšvary). V Tibetu je známa jako Drolma Karpo a je nazývána Matkou všech Buddhů.

Její vizuální zobrazení symbolizuje způsoby její osvícené aktivity. Tělo Táry zářící briliantově bílou barvou je symbolem dokonalé čistoty a stavu bez ega. Sedm očí symbolizuje její schopnost vidět všechno utrpení světa a pravá ruka v mudře nejvyšší štědrosti nezměrnou soucitnou aktivitu.

Pokračovat ve čtení